AlcoDigital AL7000 Replacement Sensor mg per l (mg/l)